Microsoft Power Point n Biểu tượng

Microsoft Power Point n icon

H a s: Irving Gordon
G I Bi u t ng: Office 10(8 icons)
GI y pH p: Attribution-Noncommercial-No Derivate CC 4
S d ng th ng m i:Kh’s ng Cho pH p

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

128×128 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *