Biểu tượng tình yêu

Love icon
Họa sĩ: Iconfactory (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Sketchcons Christmas (12 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

48 32 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *