Biểu tượng thư viện

Library icon
Họa sĩ: manda-pie
Gói biểu tượng: Back to School (35 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Ramen
Biểu tượng Safari

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *