Biểu tượng con cú

owl icon
Họa sĩ: Iconka.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Harry Potter (6 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.iconka.com required)
sử dụng thương mại: Không cho phép
The products or characters depicted in these icons are © by J.K. Rowling & Warner Bros.
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *