Speech balloon white s Biểu tượng

speech balloon white s icon
Họa sĩ: Iconexpo
Gói biểu tượng: Speech Balloon Grey (26 icons)
giấy phép: GNU General Public License
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Speech balloon orange y Biểu tượng
Quả bóng nói màu cam z Icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *