Speech balloon white j Biểu tượng

speech balloon white j icon
Họa sĩ: Iconexpo
Gói biểu tượng: Speech Balloon Grey (26 icons)
giấy phép: GNU General Public License
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Khinh khí cầu biểu tượng i trắng
Biểu tượng con trỏ bóng bay màu trắng t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *