Speech balloon orange p Biểu tượng

speech balloon orange p icon

H a s: Iconexpo
G I Bi u t ng: Balloon Orange Speech(26 icons)
GI y pH p: General Public License GNU
S d ng th ng m i:DJ C pH p

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

128×128 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *