Soco máy ảnh màu tím Sony

sony handycam purple lens icon
Họa sĩ: Graphicpeel (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Handycam (2 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Được phép (Payment required -> Visit artist website for details).
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *