Scary OS Biểu tượng

Scary OS icon

H a s: Iconfactory(for custom work Available)
G I Bi u t ng: Halloween 99(20 icons)
GI y pH p:Mi n pH for personal desktop use only.
S d ng th ng m i:Kh’s ng Cho pH p

T I V PNG T I V ICO

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *