Microsoft Office Access Biểu tượng

Microsoft Office Access icon

H a s: Hopstarter(for custom work Available)
G I Bi u t ng: Office 2010(11 icons)
GI y pH p: Attribution-Noncommercial-No Derivate CC 4
S d ng th ng m i:DJ C pH P (Author Arrangement required Visit artist website for – > details).

T I V PNG T I V ICO T I V ICNS

T i v k ch th C KH c c a bi u t ng n, y:

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *