Màu xanh matreshka thấp hơn phần Icon

blue matreshka lower part icon
Họa sĩ: Icojam
Gói biểu tượng: Matreshka (8 icons)
giấy phép: Public Domain
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Truyền hình 08
Biểu tượng búp bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *