Liverpool FC 80s Biểu tượng

Liverpool FC 80s icon
Họa sĩ: Giannis Zographos
Gói biểu tượng: Liverpool FC (10 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phépThe products or characters depicted in these icons are © by Liverpool FC
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *