Jog dial Biểu tượng

jog dial icon
Họa sĩ: SafeUnlockCode
Gói biểu tượng: HTC One (4 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.safeunlockcode.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *