Icon Tử Thần

Death Star icon
Họa sĩ: Artua.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Star Wars (5 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phépThe products or characters depicted in these icons are © by Lucasfilm Ltd.
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *