Hình ảnh Biểu tượng

Pictures icon
Họa sĩ: Fast Icon Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Leopard iPhone (18 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.fasticon.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Payment required -> Visit artist website for details).
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *