Hình ảnh Biểu tượng

Photos icon
Họa sĩ: Fast Icon Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Hand Drawn iPhone (17 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.fasticon.com required)
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://www.fasticon.com/free-icons-hand-draw-iphone-icons
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *