Hình ảnh

chocolate hearts 09 icon
Họa sĩ: Double-J Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Chocolate Hearts (12 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.doublejdesign.co.uk required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *