Chim xanh Icon

Bird blue icon
Họa sĩ: Sirea
Gói biểu tượng: Angry Birds (6 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép
The products or characters depicted in these icons are © by Rovio Entertainment Ltd.
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *