Chewbacca Icon

Chewbacca icon
Họa sĩ: creativeflip
Gói biểu tượng: Starwars Longshadow Flat (12 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phépThe products or characters depicted in these icons are © by Disney / Lucasfilm
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.