Cây thông Giáng sinh biểu tượng

christmas tree branch icon
Họa sĩ: Hand-Drawn Goods
Gói biểu tượng: Merry (12 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://handdrawngoods.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *