Biểu tượng Xserve

xserve icon
Họa sĩ: igabapple
Gói biểu tượng: Historic Mac (20 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
The products or characters depicted in these icons are © by Apple Inc.
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng violet của máy chiếu
Biểu tượng Google Glasses của Boss

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *