Biểu tượng Xmas sticker blue bóng

xmas sticker ball blue icon
Họa sĩ: Double-J Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Xmas Stickers (16 icons)
giấy phép: CC Attribution 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.doublejdesign.co.uk required)
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *