Biểu tượng Xe màu đỏ còn lại

Car Left Red icon
Họa sĩ: Icons-Land (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Transporter Multiview (50 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng xe lửa chữa cháy còn lại màu đỏ
Biểu tượng xe lửa chữa cháy phải đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *