Biểu tượng ứng dụng

application icon
Họa sĩ: DryIcons (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Sketchy Paper (20 icons)
giấy phép: DryIcons Terms of Use
sử dụng thương mại: Được phép (Payment required -> Visit artist website for details).URL: http://dryicons.com
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *