Biểu tượng Tuỳ chọn Hệ thống

System Preferences icon
Họa sĩ: Sebastiaan de With (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Hyperion (96 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48 32 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *