Biểu tượng thời gian

Time icon
Họa sĩ: Aha-Soft (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Large Time (6 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Tivi 13 Icon
Tivi 14 Icon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *