Biểu tượng tai nghe

Headphone icon
Họa sĩ: IconShow (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Hardware (4 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://www.iconshow.de/shop/show_product.php?products_id=160&language=en
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

08 Biểu tượng Máy tính Cỏ
09 Biểu tượng tình yêu của máy tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *