Biểu tượng System Recycle Bin 2

System Recycle Bin 2 icon
Họa sĩ: Kyo-Tux
Gói biểu tượng: Phuzion (150 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 72×72 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *