Biểu tượng Santa

santa icon
Họa sĩ: Iconka.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Xmas Buddy (5 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.iconka.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.iconka.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48 32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *