Biểu tượng sách

Book icon
Họa sĩ: MessBook
Gói biểu tượng: Outdated (8 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Paris triumph Icon
Biểu tượng Diaguita Ceramic Bowl 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *