Biểu tượng phun

spray icon
Họa sĩ: DaPino (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Beauty (12 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial 4.0
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://dapinographics.com/projects/beauty-icon-set
License URL: http://dapinographics.com/license-info
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Khí cầu Khí nóng
Biểu tượng sách của Jules Verne

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *