Biểu tượng Osx

osx icon
Họa sĩ: komfort-zone
Gói biểu tượng: Unibody HD Flurry Style (11 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Biểu tượng MacOSX
Biểu tượng Chung của Thiết bị Bên ngoài Drive

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *