Biểu tượng Muffin

muffin icon
Họa sĩ: Cute Little Factory (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Breakfast (7 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.cutelittlefactory.com required)
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48 32 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *