Biểu tượng MediaMonkey

MediaMonkey icon
Họa sĩ: Alex
Gói biểu tượng: Media Player (12 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Loa màu đen cộng với màu vàng nano biểu tượng
Biểu tượng của Dark Wood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *