Biểu tượng máy in

Printer icon
Họa sĩ: IconShow (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Hardware (4 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://www.iconshow.de/shop/show_product.php?products_id=160&language=en
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

09 Biểu tượng tình yêu của máy tính
Biểu tượng micrô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *