Biểu tượng máy chiếu màu đen

projector black icon
Họa sĩ: NTDesigns (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Projector (8 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Cửa sổ Google mát
Biểu tượng màu xanh của máy chiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *