Biểu tượng màu vàng

Yellow icon
Họa sĩ: Esxxi.me (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Hyper Realistic HD (131 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Payment required -> Visit artist website for details).
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *