Biểu tượng Macmini

macmini icon
Họa sĩ: igabapple
Gói biểu tượng: Historic Mac (20 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
The products or characters depicted in these icons are © by Apple Inc.
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.