Biểu tượng Lifesaver

Lifesaver icon
Họa sĩ: RocketTheme.com
Gói biểu tượng: Free Web (8 icons)
giấy phép: CC Attribution-No Derivative 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.rockettheme.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48×48 32×32 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *