Biểu tượng Kinh thánh

Bible icon
Họa sĩ: DaPino (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Religion People (6 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial 4.0
sử dụng thương mại: Mua giấy phép thương mại ở đây: http://dapinographics.com/projects/religion-people-vista-icons
License URL: http://dapinographics.com/license-info
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *