Biểu tượng kim cương

diamond icon
Họa sĩ: Benz Lee
Gói biểu tượng: Christmas (8 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial 4.0
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Snowman Icon
Biểu tượng Sao