Biểu tượng Kangaroo

kangaroo icon
Họa sĩ: Iconka.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Landmarks (54 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://www.iconka.com required)
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://www.iconka.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Nhà thờ Hồi giáo
Biểu tượng tự do New York

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *