Biểu tượng iPhone Black Off

iPhone Black Off icon
Họa sĩ: Musett.com (Available for custom work)
Gói biểu tượng: iPhone 4 (12 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng iTunes
Loa màu đen cộng với màu vàng nano biểu tượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *