Biểu tượng iPad

iPad icon
Họa sĩ: HADezign
Gói biểu tượng: Devices (3 icons)
giấy phép: phần mềm miễn phí
sử dụng thương mại: Được phép (Backlink to http://hadezign.com required)
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Biểu tượng Google Glasses dành cho sinh viên
07 Biểu tượng lưới điện toán xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *