Biểu tượng Ice Age Diego

Ice Age Diego icon
Họa sĩ: Wackypixel
Gói biểu tượng: Ice Age Character (6 icons)
giấy phép: Charityware
sử dụng thương mại: Không cho phép
The products or characters depicted in these icons are © by 20th Century Fox
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

/ice-age/128/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>128×128 /ice-age/96/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>96×96 /ice-age/72/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>72×72 /ice-age/64/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>64×64 /ice-age/48/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>48×48 /ice-age/32/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>32×32 /ice-age/24/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>24×24 /ice-age/16/Ice-Age-Diego-icon.png” title=”Ice-Age-Diego” alt=”Ice-Age-Diego icon”>16×16

Biểu tượng Smurfette 2
Biểu tượng con chim giận dữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *