Biểu tượng hộp thư G12

G12 Folder Box icon
Họa sĩ: Teekatas Suwannakrua
Gói biểu tượng: Down To Earth (137 icons)
giấy phép: Linkware (Backlink to http://raindropmemory.deviantart.com required)
sử dụng thương mại: Được phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 24×24 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *