Biểu tượng Hoa Kỳ Biểu tượng

USA Flag icon
Họa sĩ: pan-Tera
Gói biểu tượng: Flags (10 icons)
giấy phép: CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 4.0
sử dụng thương mại: Được phép (Payment required -> Visit artist website for details).
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48 32 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *