Biểu tượng Hình ảnh Hệ thống

System Picture icon
Họa sĩ: Flameia Design (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Xrabbit (180 icons)
giấy phép: Miễn phí for personal desktop use only.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 72×72 64×64 48 32 24 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *