Biểu tượng Hệ thống Xanh xanh

System Blue Folder icon
Họa sĩ: Wil Nichols (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Alumin Folders (99 icons)
giấy phép: Donationware (Click on the yellow donation button for a donation)
sử dụng thương mại: Được phép (Donation required -> Click on the yellow donation button for a donation).
Tải về PNG Tải về ICO Tải về ICNS

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 96×96 72×72 64×64 48×48 32×32 16×16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *