Biểu tượng hệ thống Hệ điều hành 9

System OS 9 icon
Họa sĩ: RimshotDesign (Available for custom work)
Gói biểu tượng: Milkanodised (118 icons)
giấy phép: Miễn phí cho sử dụng phi thương mại.
sử dụng thương mại: Không cho phép
Tải về PNG Tải về ICO

Tải về kích thước khác của biểu tượng này

128×128 48 32 16

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *